בטללים, אנו מאוד מאמינים בהדרכה זוגית, בה גם החתן וגם הכלה עוברים את ההדרכות שלהם אצלנו. בעינינו, זה מייצר קו אחיד וברור, וזו היא השאיפה הראשונה שלנו. במידה ויש אילוצים (ויש אילוצים, ב״ה...), כל ההדרכות המפורטות מטה מתאימות גם ליחידים.

הדרכה קצרה
משך ההדרכה: מפגש אחד.

אורך מפגש: בין שעה לשלוש שעות, כתלות ברצון הזוג.

תוכן: בהדרכה נעבור במהירות ובתמצות על עיקרי ההלכות הנוגעות לחתן/לכלה, ועל מס׳ נקודות מצומצם בענייני זוגיות. מתאים בעיקר לזוגות שומרי מסורת.

הדרכה בינונית
משך ההדרכה: שלושה מפגשים.

אורך מפגש: כשעתיים.

תוכן: בהדרכה נערוך 3 מפגשים, אשר ינועו על ציר הנושאים בצורה יחסית מהירה. במפגש הראשון נערוך היכרות, נעבור יחד על מס׳ הקדמות חשובות, ונתחיל בדיני הרחקות ובענייני פרישה. במפגש השני נעסוק בתהליך ההיטהרות על כל רבדיו. במפגש האחרון, נסיים את הלימוד המשותף בדיני צניעות וליל כלולות. בנוסף על הנושאים ההלכתיים, בכל מפגש נעסוק בתמצות גם במס׳ נקודות זוגיות חשובות.

הדרכה ארוכה
משך ההדרכה: חמישה מפגשים.

אורך מפגש: שעה וחצי-שעתיים.

תוכן: בהדרכה נערוך 5 מפגשים, אשר כל אחד מהם יעסוק בהרחבה בנושא עיקרי מתוך הלימוד הכולל. במפגש הראשון נערוך היכרות, נעבור יחד על מס׳ הקדמות חשובות, ונתחיל בדיני נידה, ראיית דם והרחקות. במפגש השני נעסוק בדיני וסתות ופרישה סמוך לוסת. במפגש השלישי, נעסוק בדיני הפסק טהרה ושבעה נקיים. במפגש הרביעי נעסוק בדיני מקווה וטבילה. במפגש האחרון, נסיים את הלימוד המשותף בדיני צניעות וליל כלולות. בנוסף על הנושאים ההלכתיים, בכל מפגש נעסוק גם במס׳ נקודות זוגיות חשובות, כגון: למה בכלל מתחתנים? איך מתווכחים (או: איך לא מתווכחים)? איך בניין/בנייה עדי-עד ועוד.

הדרכה למיטבי לכת
משך ההדרכה: שבעה מפגשים.

אורך מפגש: שעה וחצי-שעתיים.

תוכן: בהדרכה נערוך 7 מפגשים, אשר כל אחד מהם יתרכז בנושא יחיד מתוך הלימוד הכולל. במפגש הראשון נערוך היכרות, נעבור יחד על מס׳ הקדמות חשובות, ונתחיל בדיני נידה, וראיית דם. במפגש השני נעסק בהרחבה בדיני הרחקות. במפגש השלישי נעסוק בדיני וסתות ופרישה סמוך לוסת. במפגש הרביעי, נעסוק בדיני הפסק טהרה ושבעה נקיים. במפגש החמישי נעסוק בדיני מקווה וטבילה. במפגש השישי, נעסוק בצדדים ההלכתיים של חופה וקידושין. במפגש האחרון, נסיים את הלימוד המשותף בדיני צניעות וליל כלולות. בנוסף על הנושאים ההלכתיים, בכל מפגש נעסוק באריכות גם בנקודות זוגיות מתוך ספרי רבותינו: ״איש ואשה״ של הרב קנוהל זצ״ל, ״שכינה ביניהם״ של הרב בלייכר שליט״א ועוד.